Liên hệ

Cốm Vòng Hà Nội hiệu Bà Hoản:

Địa chỉ: Số 36, Ngõ 63 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0977.42.1980